Zapytanie ofertowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zapraszamy do składania ofert cenowych w ramach postępowania RZ/PSONI/2023/11/01

Zapraszamy do składania ofert cenowych w ramach postępowania RZ/PSONI/2023/11/01 - Zapytanie o cenę na „Zakup systemu podnośnikowego sufitowego na potrzeby Symulatora Mieszkaniowego”. Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w terminie do 17 listopada 2023 do godziny 8.00.

 

załącznik nr 1 -specyfikacja

Załącznik nr 2 -formularz ofertowy

załącznik nr 3 -oświadczenia

Zapytanie o cenę 2023.11.03

załącznik nr 5 -projekt-umowy

załącznik nr 6 - Rzut koncepcyjny

 

Odpowiedzi na pytania 2023.11.10

 

wynik postępowania

 

 

Zapraszamy do składania ofert cenowych w ramach postępowania RZ/PSONI/2023/10/01

Zapraszamy do składania ofert cenowych w ramach postępowania RZ/PSONI/2023/10/01 - Zapytanie o cenę na „Zakup projektu architektoniczno-budowlanego rozbudowy budynku przy ul Gdańskiej 1 w Biskupcu”. Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w terminie do 8 listopada 2023 do godziny 8.00.

Koncepcja projektu rozbudowy przestrzeni administracyjnej

załącznik nr 1 - specyfikacja

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

załącznik nr 3 - oświadczenia

załącznik nr 5 - projekt-umowy

Zapytanie o cenę

 

Dokumenty techniczne

 

Elewacja frontowa

Przekrój B-B

Rzut - piętro budynku

Rzut przyziemia - parter budynku

Szkic usytuowania

 

 Odp. na pytania 2023.10.31

załącznik nr 5 - projekt-umowy v.2023.10.31

Odp. na pytania 2023.11.03.pdf

 

Informacja dot. zapytania RZ.PSONI.2023.10.01

 

 

 

Zapytanie o cenę "Zakup busa 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością” RZ/PSONI/2023/08/01

W związku z realizacją zadania w ramach umowy ZAZ/1/2011 z dnia 22 listopada 2011 w sprawie dofinansowania kosztów utworzenia i działania zakładu aktywności zawodowej ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego zapraszamy do składania ofert cenowych w ramach postępowania RZ/PSONI/2023/08/01 na „Zapytanie o cenę "Zakup busa 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością”. Specyfikacja przedmiotu zamówienia, formularz ofertowy oraz inne niezbędne dokumenty wymagane od Oferentów znajdują się w załączniku. Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w terminie do 23 sierpnia 2023 do godziny 8.00.

Czytaj więcej o: Zapytanie o cenę "Zakup busa 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością” RZ/PSONI/2023/08/01